top of page

Fler forskare ger tydligare besked kring kopplingarna

Publicerad i GP - 2018-08-05

Fler extrema väderhändelser har sedan länge förutspåtts av klimatforskare som en konsekvens av klimatförändringarna. Men nu börjar alltfler att tala om kopplingarna till enstaka väderextremer.

sunset-3325080_1920.jpg

Det finns forskare som redan nu säger sig se samband mellan klimatet och enstaka extrema väderhändelser. I förra veckan publicerade ett internationellt forskningsteam, World Weather Attribution, WWA, en preliminär studie som visade att sommarens värmebölja i norra Europa gjorts två gånger mer sannolik tack vare klimatförändringarna. Studien gjordes genom att jämföra de faktiska väderhändelserna och historiska data med en datorsimulering som utgått från en modell utan förhöjda halter av koldioxid i luften.


– Det som en gång sågs som ovanligt varmt väder kommer att bli vardagligt, och i vissa fall har det redan blivit det, säger Friederike Otto på Oxford universitet till The Guardian.

Studerade mindre område

Hon är en av de forskare som varit med och gjort studien och förklarar att de flesta liknande studier görs utifrån genomsnittstemperaturer på Europa-nivå.


– I den här studien har vi tittat på enskilda platser, där folk bor, för att kunna representera den värmebölja som folk faktiskt upplever, säger hon.


Men alla forskare tycker inte att dessa modeller kommit tillräckligt långt, ännu. Ralf Döscher är forskare på SMHI och leder bland annat en forskningsgrupp för global modellering.


– Det som är ovanligt med sommarens värme är att det varit ovanligt varmt under tre månaders tid. Det är det som är rekordet. Men jag skulle vara lite försiktig med att uttala mig om detta eftersom studien inte är vetenskapligt granskad än. Men det är en metod under utveckling som vi hoppas blir bättre i framtiden, säger han.

Metoden under utveckling

Han menar att man idag ännu inte har färdigutvecklade metoder för att vetenskapligt kunna koppla klimatförändringarna till enstaka väderfenomen.


– Vi behöver längre tidsserier med observationer och fler datorsimuleringar, så kallade "ensemblekörningar" som fångar fler naturliga vädersvängningar. Dessa kan leda till slutsatser kring om en extrem vädersituation kan kopplas ihop med klimatförändringen eller om det är en slumpmässig naturlig händelse, säger han.


Till den vetenskapliga tidskriften Nature säger Friederike Otto att denna typ av snabba "tillskrivningstjänster" från forskare behövs eftersom frågor om klimatförändringarnas roll ofta ställs i direkt anslutning till extrema väderhändelser.


– Om vi forskare inte säger något så kommer andra att svara på frågan, inte baserat på forskningsbelägg, utan på vad deras agenda är, säger hon.

bottom of page