top of page

SPANIEN: Lokala pengar allt vanligare

Publicerad i Grus & Guld - nr 2/2017

I Spanien finns ett 90-tal lokala valutor. I området kring Jerez de la Frontera i Andalusien hittar man inte mindre än fem olika valutor, och flera kommuner har fått upp ögonen för möjligheterna med utvecklingen.

Fran Lozano betalar Marianna Zungri med zoquitos när han köper grönsaker från ett ekologiskt kooperativ som är medlemmar i den lokala valutan.

LOKALA VALUTOR – Krisen i det formella systemet tvingar folk att hitta lösningar. Det som har hänt i vårt land är en verklig explosion av sociala valutor, säger Julio Gisbert, expert på lokala valutor och författare till boken Leva utan anställning.

Det finns idag ett nittiotal lokala valutor runtom i Spanien och onekligen har krisen hjälpt fram dessa. Men bakom det hela ligger också alternativa värderingar och en systemkritik. Det är valutan el Zoquito i andalusiska staden Jerez de la Frontera ett exempel på.

– Vi bildades år 2007, innan krisen bröt ut. Så det handlar inte om att vi inte har euros. Det handlar snarare om ekologi och ideologi. Däremot har krisen hjälpt till att sprida detta och vi har inspirerat flera andra valutor, säger Javier Saborido, en av de medlemmar som varit med längst i föreningen.

I år firar zoquiton tioårsjubileum och är därmed den äldsta alternativa valutan av de som fortfarande är aktiva i Spanien. Systemet bygger på medlemskap. Köpare och säljare hittar varandra på hemsidan eller i facebookgruppen och betalningen sker med hjälp av små böcker där de har sina zoquitos uppskrivna. Både köparens och säljarens underskrift krävs för att reglera totalsumman. Andra lokala valutor i Spanien använder appar i mobiltelefonen eller sedlar.

– Det är ett nätverk av förtroende. Det finns ingen garanti för en produkt utan man måste lita på säljaren, säger Javier Saborido.

 

”Krisen i det formella systemet tvingar
folk att hitta nya lösningar”

 

FÖRDELARNA är många. Medlemmarna har kunnat erbjuda och gå en rad kurser under åren, mer av de ekonomiska tillgångarna stannar i lokalsamhället och det kanske viktigaste av allt: att kunna erbjuda något som efterfrågas, oavsett om du har jobb eller inte, stärker självförtroendet och den personliga ekonomin.

– Jag har vänner som varit i en knapp ekonomisk situation och som jag har rekommenderat att gå med, just för att det kan ge något utöver det du redan har, säger Javier Saborido.

I höst ska medlemmarna i zoquiton hålla i det nationella årsmötet där representanter för olika lokala valutor i Spanien samlas och utbyter erfarenheter. Då valutorna bygger på en rad olika system och har medlemsantal som varierar från ett tiotal till flera tusen så finns det mycket kunskap att utbyta.

NUMERA HAR även kommuner börjat få upp ögonen för möjligheterna med lokala valutor. I bland annat Barcelona och Puerto Real har man tagit initiativ till valutor som man hoppas ska kunna underlätta för utsatta medborgare. Men att nå ut till de människor som drabbats hårdast av krisen är inte alltid det lättaste.

– Ingen av våra medlemmar bor i ett fattigt område, och när vi är ute och pratar om valutan och värvar fler medlemmar så blir det oftast att man rör sig bland vänners vänner, säger Marianna Zungri från Zuquitoföreningen. 

Hon är glad för att det nu börjar dyka upp kommunala initiativ, eftersom det är just möjligheten att förändra samhället som hon ser som en viktig del med de lokala valutorna.
 

bottom of page